Kursbeskrivning

Datum: Höst 2022 | Plats: Stockholm

För en kväll är du välkommen med på en Grand Tour! För många ur överklassen var bildningsresor ner genom Europa (oftast med Italien som slutdestination) ett obligatorium. Under resan besöktes lärosäten och historiska platser som ynglingarna förväntades återvända från med påbyggt kunskapsförråd och utökad världsvana. Det blev snabbt populärt att föra hem jordfynd och antika artefakter. Detta ledde i förlängningen till ökad framställning av och handel med souvenirer tillkomna just för dessa kunskapsresenärer. Under kursen lär vi oss om det månghundraåriga fenomenet Grand Tour samt botaniserar bland romerska terrakottahuvuden, tusenåriga oljelampor, egyptiska flintverktyg och antika bronser. Mer information om datum och tid kommer inom kort.