Kursbeskrivning

I denna livestreamade föreläsningsserie i sex delar med start 6 april tar Anna-Kaisa Summanen Öhgren oss igenom den moderna, internationella konsten. Kursen tar avstamp i impressionismen, går via den moderna konstens giganter och landar slutligen i popkonst och fotorealism. Vi får lära oss se skillnad på symbolism och surrealism, och vad begreppet postimpressionism betyder. Den här kursen ger dig möjlighet att en gång för alla lära dig identifiera de viktigaste -ismerna och att tolka och förstå abstrakt konst.Kursinnehåll

Tisdagen den 6 april 17.30 - 18.45
Föreläsning 1: Introduktion – impressionisterna banar väg

Nu går startskottet för modernismens konst. Vid det här kurstillfället avhandlas impressionister som Claude Monet, Édouard Manet, Auguste Renoir och Edgar Degas. Vi lär också känna postimpressionisterna Paul Cezanne, Vincent van Gogh och Paul Gaugin, och symbolisterna Gustave Moreau, Odilon Redon och Gustav Klimt.


Tisdagen den 13 april 17.30 - 18.45
Föreläsning 2: Les Fauves och expressionismen i Europa

Här ges en bild av konstlivet i Europa i början av 1900-talet med dess gallerier, nya utställningar och nya typ av utbildning. Den här föreläsningen handlar om expressionisterna. I Frankrike kallas de Les Fauves, och där finner vi bland annat Henri Matisse och Georges Rouault. Expressionister i Tyskland och Österrike representeras av Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Wassily Kandinsky, Max Beckmann och Oskar Kokoschka.


Tisdagen den 20 april 17.30 - 18.45
Föreläsning 3: "Flickorna från Avignon" och "Svart kvadrat"

Den här kvällen handlar bland annat om kubismen, som drivs fram av konstnärer som Pablo Picasso och Georges Braque. Viktiga är också Fernand Léger, De Stijl och Piet Mondrian när begreppet abstraktion behandlas. Här ges också en bild av tidig rysk modernism och konstruktivism med konstnärerna Vladimir Tatlin, Kazimir Malevitj och Aleksandr Rodtjenko.


Tisdagen den 27 april 17.30 - 18.45
Föreläsning 4: Från dada till Dalí

Den fjärde föreläsningen tar upp dadaismen och surrealismen. Dagens konstnärer är Hugo Ball och Cabaret Voltaire, Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, Salvador Dalí, Joan Miró, Max Ernst och René Magritte. Vi får lära oss om Pittura metafisico, som Giorgio de Chririco i Italien var förgrundsgestalt för.


Tisdagen den 4 maj 17.30 - 18.45
Föreläsning 5: Amerikansk modernism och action painting

I den här delkursen lämnar vi Europa för att bekanta oss med amerikansk modernism och abstrakt expressionism. Bland konstnärer märks Arshile Gorky, Lee Krasner, Willem de Kooning och Mark Rothko. Jackson Pollock kommer att representera en ny stil: action painting. I Europa arbetar COBRA-gruppen med medlemmar som Karel Appel och Asger Jorn. Fram träder nu också art informel, med Jean Dubuffet, Antoni Tàpies och Serge Poliakoff.


Tisdagen den 11 maj 17.30 - 18.45
Föreläsning 6: Popkonst och fotorealism

Kursens sista tillfälle dedikeras popkonsten. I Storbritannien representeras den av Richard Hamilton, Peter Blake och The Independent Group. I USA ser vi Rauschenbergs readymades, Jasper Johns, Robert Indiana, Roy Lichtenstein och inte minst: Andy Warhol. Fotorealismen får fäste med hjälp av konstnärer som Richard Estes, John Baeder och Robert Bechtle.

Kursens lärare

Anna-Kaisa Summanen Öhgren

Lektor i konst & designhistoria