Watch Intro Video

Se film!

Kursbeskrivning

Föremål i den hårda och blanka porfyren är åtråvärda när de dyker upp på auktionsmarknaden. I Sverige började man bryta porfyr under sent 1700-tal. Den polerades upp och blev till attraktiva konstföremål. Antikvitetsexperten Henrik Åberg lär dig här allt om kung Karl-Johans favoritmaterial.
Kursens lärare

Henrik Åberg

Antikvitetsexpert