Åldersgräns

På alla våra kurstillfällen gäller åldersgränsen 18 år.


Kursstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan, samt nödvändig information om kursens innehåll, logistik och upplägg. Även betalningsvillkor och faktureringsuppgifter bifogas.


Kursavgift och betalning

Betalning ska ske i enlighet med de villkor som anges i den kursspecifika informationen och i din anmälningsbekräftelse. För att din antagning ska accepteras måste fakturan vara betald fem (5) arbetsdagar innan kursens första dag. Vid bokning och betalning vid mindre än fem (5) arbetsdagar innan kursstart anses du utryckligen gått med på att påbörja kursen.


Inställd kurs eller ändrade tider

Om en kurs måste ställas in, har du rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detta gäller även om vi tvingas ändra tider som medför att du inte kan delta på kursen.


Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från den dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).

Vi kommer då att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig. Detta förutsatt att kursen inte påbörjats under de 14 dagarna. Har betalning skett då det återstått mindre än 14 dagar avräknas den del av kursen som sker under ångerfristen.

Om kursen har påbörjats under ångerfristens tid, kan du inlämna ansöka om ett särskilt samtycke, med motivering till att kursen påbörjats under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar fullgjord kurs. Din kursanmälan innebär också att du begär att kursen ska påbörjas under ångerfristen. Det innebär att vi har rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av kursen.

Om du bokat din kurs genom att anmäla sig på plats under påbörjat kurstillfälle, gäller inte din ångerrätt enligt denna punkt.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. 


Avbeställning efter ångerfristen

Då ångerfristen har löpt ut är också din ångerrätt förbrukad. Du har dock fortfarande rätt att avbeställa kursen.

Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om särskilda hinder uppstått såsom varaktig sjukdom, kan du skriva till oss med motivering och intyg. Om godkänt återfås värdet av outnyttjade kurstillfällen. 


Frånvaro

Om du får förhinder att medverka vid något av kurstillfällena, meddela kursansvarig eller rektor. Att utebli från delar av kursen ger ingen ekonomisk kompensation.


Reklamation

Om du är missnöjd med en kurs kan du under vissa omständigheter reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Du ska i så fall vända dig rektor med en skriftlig anmälan. Om vi inte kommer överens har du rätt att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Du kan läsa mera om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats.


GDPR

Vi skyddar dina personuppgifter! Som del av Auction Network Sweden AB, kan du ta del av vår Integritetspolicy.