Kursbeskrivning

I denna streamade föreläsningsserie med start torsdagen den 25 mars klockan 17.30, kommer Anders Lindkvist att dela med sig av sina djupa kunskaper om antika vapen. Under fem undervisningstillfällen vävs hantverk, stilhistoria, krig, fred och materialkunskap ihop till en matig grundutbildning om gamla tiders eldhandvapen.

Undervisningen sker via Zoom. Varje föreläsning i kursen är drygt en timme lång, med utrymme för frågor från deltagarna via en chattfunktion. Varje tillfälle äger rum i realtid, vid samma veckodag och klockslag under fem veckor. I det fall att man inte kan närvara vid ett föreläsningstillfälle, finns möjlighet att se föreläsningen i efterhand.


Kursinnehåll

Torsdag den 25 mars kl. 17.30
Föreläsning 1: Introduktion till vapensamlande

Inom samlarområdet eldhandvapen samsas kulturhistoria, konsthantverk, teknikhistoria, krig och fred. I denna introduktionsföreläsning får du lära dig  vapensamlandets grunder, eldhandvapnens historia och bekanta dig med den rika floran av spännande vapen som finns där ute.

- Varför samla på vapen?
- Vapenlagstiftning
- Samlarinriktningar
- Vapenhistorisk överblick
- Litteratur och samlarorganisationer 


Torsdagen den 1 april kl. 17.30
Föreläsning 2: Allmogens vapen och vapenproduktion

Sverige har en rik men lite bortglömd historia av folkligt bösshantverk. Under hundratals år tillverkades bössor och pistoler av lokala smeder, vilket gav upphov till ett spännande kulturarv med egensinnig design och stor variation. I denna föreläsning får du lära dig om det folkliga bösshantverket och hur du ska bedöma allmogevapen.

- Folklig vapenhistoria och tillverkning
- Stilhistorisk överblick
- Att bedöma allmogevapen
- Litteratur 


Torsdagen den 8 april kl. 17.30
Föreläsning 3: Stadens mästare och deras vapenproduktion

Under hundratals år verkade pistolsmeder, kolvmakare och pipsmeder runt om i Sveriges städer. Dessa skråhantverkare tillverkade högkvalitativa vapen åt jägare och officerare, liksom furstar och kungar. Många av smederna och bössmakarna var också färgstarka personligheter i sin samtid. I den här föreläsningen får du lära dig mer om hantverket, skråordningen och vad man ska titta efter när det kommer till dessa vapen. 

- Pistolsmeder och skråhantverk
- Stilhistorisk överblick
- Att bedöma stadstillverkade vapen
- Litteratur 


Torsdagen den 15 april kl. 17.30
Föreläsning 4: Militära eldhandvapen

Krigets vapen kallas ibland för historiens plogbilar, eftersom de sätter stora avtryck i sin samtid. Dessa föremål bär en nära koppling till den stora historien och krigets vedermödor. På detta kurstillfälle tittar vi närmare på den svenska månghundraåriga vapenindustrin och dess vapen.

- Gevärsfaktorier och faktoriarbetare
- Modellhistorisk överblick
- Att bedöma militära vapen
- Litteratur


Torsdagen den 22 april kl. 17.30
Föreläsning 5: Att underhålla, bedöma och undersöka antika vapen

Liksom andra antikviteter behöver vapen omsorg, underhåll och restaurering. Vapen är komplicerade föremål där funktion, mekanik och design möts. En del vapen har varit i bruk i över 200 år och vad är ursprungligt eller ändrat? I den här fördjupningen tittar vi på hur man plockar isär vapen, bedömer deras skick och hur man bäst vårdar dem.

- Hantverket bakom vapnen
- Isärplockning och verktyg
- Detektivarbete
- Underhåll, restaurering och renovering Kursens lärare

Anders Lindkvist

Vapensamlare & museipedagog