Anders Lindkvist

Vapensamlare & museipedagog

Anders Lindkvist är historieläraren som aldrig satt sin fot i en skola men som vigt sin yrkeskarriär åt att undervisa och utbilda allmänheten om gamla tiders levnadsförhållanden, hantverk och hushållning. I hela sitt yrkesliv har han arbetat med museipedagogiskt arbete. Genom åren har han fått skildra historien inför tusentals museibesökare, gamla som unga.

Anders har samlat och handlat med antikvapen sedan femton år tillbaka. Han värderar och bedömer vapen åt auktionshus och privatpersoner. Personligen anser han att alla sorters antika vapen är intressanta, men vurmar särskilt för svenska äldre jaktvapen.

Vid sidan av museiarbetet forskar han om vapen och är jakthistorisk skribent för jakttidningen Svensk Jakt. Om det finns någon tid över renoverar han gärna familjens 1800-talshus eller rör sig ute på jaktmarken med bössa i hand.